Support

Contact Us

Facility Providers Contact Details
No. Facility Contact Details
1 Auditorium MBKS
Telephone No. : 6082-354300 ext 558
Email : abdulr@mbks.gov.my
Address : Majlis Bandaraya Kuching Selatan Jalan Padungan, 93675 Kuching, Sarawak, Malaysia.

Telephone No. : 6082-354300 ext 558
Email : sinderj@mbks.gov.my
Address : Majlis Bandaraya Kuching Selatan Jalan Padungan, 93675 Kuching, Sarawak, Malaysia.
2 Bako National Park
Telephone No. : (+6) 082-370434 (Bako Terminal) , (+6) 082-248088 (National Park Booking Office)
Email : npbooking@sarawak.gov.my
3 BDA Flat Field
Telephone No. : 0128864629
Email : aisahja@bda.gov.my
Address : Pejabat PERBINDA Jalan Sultan Iskandar 97000 Bintulu

Telephone No. : 0128556043
Email : mdfarhan@bda.gov.my
Address : Pejabat PERBINDA Jalan Sultan Iskandar 97000 Bintulu
4 BDA Public Library
Telephone No. : 086331812
Email : bdalib@gov.my
Address : Perpustakaan Awam BDA, Jln Polycarp Sim Cheng Mong, Off Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu

Telephone No. : 086331812
Email : Ismailjo@bda.gov.my / bdalib@gov.my
Address : Perpustakaan Awam BDA, Jln Polycarp Sim Cheng Mong, Off Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu

Telephone No. : 086331812
Email : bdalib@gov.my
Address : Perpustakaan Awam BDA, Jln Polycarp Sim Cheng Mong, Off Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu

Telephone No. : 086331812
Email : bdalib@gov.my
Address : Perpustakaan Awam BDA, Jln Polycarp Sim Cheng Mong, Off Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu

Telephone No. : 086331812
Email : bdalib@gov.my
Address : Perpustakaan Awam BDA, Jalan Polycarp Sim Cheng Mong, Off Jalan Sultan ISkandar, 97000 Bintulu
5 Community Hall
Telephone No. : 082-354300 ext 558
Email : abdulr@mbks.gov.my,sinderj@mbks.gov.my
Address : Majlis Bandaraya Kuching Selatan Jalan Padungan, 93675 Kuching, Sarawak, Malaysia.
6 Gunung Gading National Park
Telephone No. : (+6) 082-735144 (Park Tel),(+6) 082-248088 (National Park Booking Office)
Email : npbooking@sarawak.gov.my
7 Kubah National Park
Telephone No. : (+6) 082-370 422 (Park Tel),(+6) 082-248088 (National Park Booking Office) )
Email : npbooking@sarawak.gov.my
8 Lambir Hill National Park
Telephone No. : 011-65729433, 011-65730144.(Park Tel), (+6) 082-248088 (National Park Booking Office)
Email : npbooking@sarawak.gov.my
9 Loagan Bunut National Park
Telephone No. : 019 8610994 (Park Tel) (+6) 082-248088 (National Park Booking Office)
Email : npbooking@sarawak.gov.my
Address : Impotant Note : Call Loagan Bunut National Park before make reservation/Boat Trips.
10 Matang WildLife Centre
Telephone No. : 082-374869 (Park Tel), 082-248088 (National Park Booking Office)
Email : npbooking@sarawak.gov.my
11 MIRI CIVIC CENTRE
Telephone No. : -
Email : -
Address : -
12 Niah National Park
Telephone No. : (+6) 085-737454 / 737 450(Park Tel),(+6) 082-248088 (National Park Booking Office)
Email : npbooking@sarawak.gov.my
13 Padawan Municipal Council
Telephone No. : 082-615566
Email : jorindas@sarawak.gov.my
Address : Majlis Perbandaran Padawan, Kota Padawan, Pasar Batu 10, Jalan Penrissen, 93250, Kuching, Sarawak, Malaysia

Telephone No. : 082-615566
Email : beronys@sarawak.gov.my
Address : Majlis Perbandaran Padawan, Kota Padawan, Pasar Batu 10 Jalan Penrissen, 93250, Kuching Sarawak Malaysia
14 Sarawak State Library
Telephone No. : 010-9777205
Email : alya@sarawak.gov.my
Address : Pustaka Negeri Sarawak Jalan Pustaka, off Jalan Stadium 93050 Kuching Sarawak, Malaysia

Telephone No. : 013-5709237
Email : armanc@sarawak.gov.my
Address : Pustaka Negeri Sarawak Jalan Pustaka, off Jalan Stadium 93050 Kuching Sarawak, Malaysia

Telephone No. : 010-5919577
Email : idrism@sarawak.gov.my
Address : Pustaka Negeri Sarawak Jalan Pustaka, off Jalan Stadium 93050 Kuching Sarawak, Malaysia

Telephone No. : 013-5777070
Email : mohamiw2@sarawa.gov.my
Address : Pustaka Negeri Sarawak Jalan Pustaka, off Jalan Stadium 93050 Kuching Sarawak, Malaysia

Telephone No. : 013-6514243
Email : mohamah7@sarawak.gov.my
Address : Pustaka Negeri Sarawak Jalan Pustaka, off Jalan Stadium 93050 Kuching Sarawak, Malaysia
15 Similajau National Park
Telephone No. : (+6) 019-861-0998 (Park Tel), (+6) 082-248088 (National Park Booking Office)
Email : npbooking@sarawak.gov.my
Address : .
16 Song Kheng Hai Rugby Ground
Telephone No. : 6082-354200 ext 558
Email : abdulr@mbks.gov.my
Address : Majlis Bandaraya Kuching Selatan Jalan Padungan, 93675 Kuching, Sarawak, Malaysia.

Telephone No. : 6082-354200 ext 558
Email : sinderj@mbks.gov.my
Address : Majlis Bandaraya Kuching Selatan Jalan Padungan, 93675 Kuching, Sarawak, Malaysia.
17 Sport Civic Center Bintulu
Telephone No. : 0128864629
Email : aisahja@bda.gov.my
Address : Pejabat PERBINDA Jalan Sultan Iskandar 97000 Bintulu

Telephone No. : 0128556043
Email : mdfarhan@bda.gov.my
Address : Pejabat PERBINDA Jalan Sultan Iskandar 97000 Bintulu