Dasar Privasi
Halaman ini menjelaskan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan terhadap apa-apa maklumat yang dikemukakan oleh pengguna eBooking.

Privasi Anda
Jika anda memilih untuk mendaftar dan berurusan dengan eBooking yang memberikan data peribadi yang boleh dikenal pasti, data ini mungkin dikongsikan, jika perlu, dengan agensi-agensi Kerajaan lain memberikan perkhidmatan yang paling cekap dan berkesan kepada anda.

Perlidungan Data
Teknologi terkemuka termasuk perisian enkripsi digunakan untuk melindungi mana-mana data yang diserahkan kepada kami dan piawaian keselamatan yang ketat dilaksanakan untuk mencegah sebarang capaian tidak sah.

Keselamatan Storan
Untuk melindungi data peribadi anda, semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi dijamin keselamatannya dan distorkan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.